Assistansjuristerna hjälper dig att ansöka och överklaga lss beslut. Assistansjuristerna hjälper personer med funktionsnedsättningar att delta vid hembesök och vid muntliga förhandlingar vid domstol när det gäller försäkringskassans och kommunens omprövningar. Anpassning av bostad, vårdbidrag, hjälpa assistansbolag att ansöka om tillstånd från IVO för att kunna bedriva verksamhet är något som Assistansjuristerna hjälper dig med.

Alla kontakter med myndigheter sköter Assistansjuristerna så att ni kan fokusera på allt annat. De tar hand om telefonsamtal och inhämtar alla intyg som krävs. Assistansjuristerna kommer alltid att stå på din sida då de har ett stort engagemang för att hjälpa funktionsnedsatta och deras rättigheter. Assistansjuristerna håller ständig kontakt med dig för att du ska kunna känna dig trygg under hela processens gång.

Assistansjuristerna står alltid redo att åka ut till dig, oavsett var i landet du befinner dig. Deras kontor hittar du på Östermalmsgatan 87D i Stockholm.