Xtr24 är ett företag med en vision om att erbjuda de bästa produkterna till sjukt låga priser. 

Xtr24 levererar direkt från våra leverantörers lager, som ligger i Sverige och Danmark för snabba leveranser.

Vi på Xtr24 säjer främst Adblue, alkylatbensin, spolarvätska, glykol, motorolja, smörjfett, avfettning tvättmedel plastsäckar och hydraulolja. 

Om Adblue

Adblue är produktnamnet på en vätska innehållande vatten och urea som allt oftare används till moderna dieselmotorer för att kunna minska utsläppen av skadliga kväveoxider. Urea består av de två viktiga ämnena urinämne och karbamid. Trots sitt namn är produkten färglös och har på de fordon vars motorer kräver AdBlue en egen tank. Adblue är helt giftfri och säker att hantera både för hälsa och miljö. AdBlue fungerar på så sätt att vätskan sprutas in i motorns avgassystem uppströms SCR-katalysatorn där urean vid de aktuella temperaturerna bryts ned till ammoniak som i SCR-katalysatorn reducerar en tillräcklig mängd av kväveoxiderna i avgaserna till ofarligt vatten och kväve. 

Vad är alkylatbensin

Alkylatbensin är ett sorts motorbränsle och det räknas som ett miljöbränsle. Det innehåller mycket mindre av bensen, aromater, polyaromater, olefiner och svavel än vanlig bensin. Alkylatbensin används oftast till motorsågar, gräsklippare och olika båtmotorer, men funkar också till alla andra 2 takts motorer.