Vi på Assistansutbildarna har många olika utbildningar och kurser inom assistans. Vi ger dig och din kund möjlighet att gå våra utbildningar och kurser.

Assistansutbildarna erbjuder assistans utbildning, utbildning för personlig assistent och förflyttningsteknik. Förflyttningsteknik kan vara förflyttning mellan olika höjder, förflyttning på olika underlag och material, förflyttning vid livsfarligt läge och hur vi kan undvika skadliga belastningar.


Assistansutbildarna erbjuder också professionella ADL-bedömningar. Under en ADL-bedömning bedömer man både basfunktioner, sociala roller och krav på aktivitetsutförande. Med basfunktioner menas till exempel kognition, perception, muskelstyrka och rörlighet. ADL är förkortat som (Aktiviteter i det Dagliga Livet).